Kalite Kontrol

Müşteri memnuniyetini sağlamak ve günümüz rekabet ortamında üst sıralara çıkabilmek için ürünlerinizin kalitesini belli aşamalarda takip etmeniz gerekmektedir. WOLVOX ERP E-Business ile tedarik ettiğiniz hammadde ve malzemelerin, stok girişinde iken üretim için uygun olup olmadığını Mühendislik Uygulamaları düzeyinde ölçebilir veya kritik bir operasyondan sonra Kalite Kontrol Noktası oluşturarak ürün kalitenizi kontrol edebilir, gerekli gördüğünüz durumlarda ise analiz sonuçlarına göre kritik önlemler alarak, fire ve makine maliyetlerinizi en alt seviyelere taşıyabilirsiniz.
Kalite Kontrol Raporu
Üretim sonucunda oluşan mamul, yarımamul ve hammadde standartlarının, işletme kalite standartları kriterlerine uygun olup olmadığını “Kalite Kontrol Raporu” ile detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Tanımlanan kalite kontrol standartları ile oluşan üretimin kalitesini karşılaştırarak, hangi noktalarda ne kadar sapma olduğunun bilgisini inceler. Böylece işletmenizin kalite kontrol politikalarına uygun nitelikte üretim yapmanız mümkün olur.