Üretim Planlaması

Üretim sektöründe önemli üç faktör; işçilik, kullanılan malzeme ve makinelerin doğru bir üretim planı ile yapılandırılması gerekliliğidir. WOLVOX MRPII ile Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlaması, üretim yapan işletmeler için sorun olmaktan çıkacak ve işletmeler hangi mamul, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, ne miktarda, hangi sürede ve hangi maliyetle üretilecek veya tedarik edilecek bilgilerine her an ulaşabilecekler.

Üretim Emirleri ( Siparişleri zamanında teslim etme konusunda en büyük yardımcınız... )

Üretim Emirleri kısımda, gelen siparişin miktarı ve müşterinizin istediği teslim tarihini girmeniz durumunda, üretime başlamanız gereken tarihi veya üretimin ne zaman tamamlanacağı bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Böylece gelen siparişleri zamanında teslim etme konusunda en büyük yardımcınız olacak.

Gantt Şeması ( Üretimin ne zaman biteceği bilgilerini tarih ve saat olarak görebileceksiniz...)

Üretim aşamalarının mamülün makinelerde akış sırasına göre, her bir makinede operasyonu tamamlanıncaya kadar oluşan zamanlarının planlanan ve gerçekleşen zaman olarak gösterildiği kısımdır. Gantt Şeması ile makinelerinizin üretime ne zaman başlayacağı, üretimi ne zaman bitireceği bilgilerini tarih ve saat olarak görebilir, üretimde aksaklık olması durumunda ise (elektrik kesintileri, makine aksaklıkları vb.) kayıp zaman girebilir, böylece hiçbirmatematiksel hesaplama yapmadan üretime müdahale edebilirsiniz. İş Emirleri (tek bir iş emri, günlük iş emri veya saatlik iş emri oluşturabilirsiniz...) Üretim akışınıza, üretimin her aşamasında inceleme ve müdahale edebilmenizi sağlayan İş Emirleri' ni tüm üretime tek bir iş emri, günlük iş emri veya daha ayrıntılı görmek istiyorsanız saatlik iş emri oluştur seçeneklerinden birini kullanarak oluşturabilirsiniz.
İş Emirleri kısmında Makine iş emirleri ve Satın alma emirlerini de ayrıntılarıyla inceleyebilecek, kayıp zamanlarınızı tanımlayabileceksiniz.

Rapor ve Analizler

* Üretim Emirleri Raporu
* Fire Analizi
* Makine Çalışma Raporu
* Operasyon Karşılaştırma Raporu
* Maliyet Karşılaştırma Raporu
* Makine Birim Süre Raporu
* Personel Karşılaştırma Raporu
* Makine Bakım Raporu